Ważny wyrok w sprawie dotyczącej tzw. Fahrerflucht (ucieczki z miejsca wypadku).

Jeżeli kierowca spowoduje wypadek, którego następstwem są szkody materialne (Sachschaden) i ucieknie z miejsca wypadku, nie prowadzi to automatycznie do...

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 14/2018

Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88 923 poniedziałek-piątek 9.30-16.30. Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek 18.00–19.30, oraz w sobotę 9.00–10.00. Tel.0211/74 33 70; www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl

Comments are closed.