Wynagrodzenie za czas choroby

W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik otrzymuje od pracodawcy pełne wynagrodzenie przez okres do sześciu tygodni (dla porównania: w Polsce pracownik otrzymuje na skutek choroby trwającej łącznie do 33 dni za czas niezdolności do pracy 80% wynagrodzenia).

Pracownik, który bezpośrednio po upływie sześciu tygodni…

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 7/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

Foto: Pixabay