Wynagrodzenie za tzw. pogotowie pracy (tzw. Rufbereitschaft albo Bereitschaftszeit).