Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Przede wszystkim powstaje pytanie, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy podczas wykonywania pracy zdalnej, a kiedy nie.

Nie każdy wypadek przy pracy zdalnej jest związany z pracą. Zakwalifikowanie wypadku jako wypadku przy pracy, ma bardzo duże znaczenie. Przy wypadku, który nie jest wypadkiem przy pracy ubezpieczony otrzymuje zwykłe świadczenia od kasy chorych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku wypadku przy pracy…czytaj więcej: infotips wydanie nr. 8

Autor Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7
Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19.
Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116