Wyznaczenie opiekuna na wypadek śmierci

Wychowuję sama dziecko. Czy mogę w testamencie wyznaczyć opiekuna na wypadek mojej śmierci?

Jeżeli rodzice dziecka wykonują wspólnie władzę rodzicielską, dziecko pozostaje przy drugim rodzicu niezależnie od tego, czy rodzice byli małżeństwem, czy nie. Także rozwód nie ma znaczenia w tym zakresie. Rodzice, którym przysługuje wspólnie władza rodzicielska albo rodzic wykonujący władzę rodzicielską mogą wyznaczyć opiekuna (Vormund) dla dziecka na wypadek śmierci w

czytaj więcej… Info& Tips wydanie nr.:51/2019

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.