Zaadoptowanie pasierba tylko przez nowego małżonka

 O co tutaj chodzi?

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 586/15) rozpatrywał następujący przypadek: konkubent owdowiałej matki chciał zaadoptować jej syna. Sąd odrzucił ten wniosek, stwierdzając, że jest on sprzeczny z regulacją ustawową, która jest zgodna z konstytucją (Grundgesetz).

Adopcja jest możliwa dopiero po zawarciu związku małżeńskiego z wdową.

Comments are closed.