Zakaz potrącenia z alimentami także w stosunku do Jobcenter.

Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest prawnie dopuszczalne.

Nie dotyczy to jednak długów alimentacyjnych. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny nie może swojej wierzytelności potrącić z długów alimentacyjnych. O co tutaj chodzi? Osoba uprawniona do alimentów nie może być przez potrącenie pozbawiona środków do życia. W rozpatrywanym przez Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 192/11) ojciec dziecka pozamałżeńskiego nie płacił przez trzy lata alimentów matce z powodu opieki nad dzieckiem. Przez ten okres świadczenia na utrzymanie matki płaciła odpowiednia instytucja (Jobcenter).

Na podstawie § 33 kodeksu socjalnego (SGB II), roszczenia alimentacyjne matki przechodzą na Jobcenter, który niejako w zastępstwie ojca dokonywał świadczeń dla matki. Jobcenter wniósł pozew przeciwko ojcu o zwrot 11.678 euro.

Ojciec złożył oświadczenie o potrąceniu odnośnie swoich roszczeń w stosunku do matki. Trybunał uznał, że potrącenie w stosunku Jobcenter, który dokonywał świadczeń dla matki jest zabronione. Dopuszczenie potrącenia w tym wypadku oznaczałoby nadużywanie systemu socjalnego.

Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D., 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116

Comments are closed.