Zakładowa renta dla wdowy

W rozpatrywanym przez Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.: 3 AZR 150/18) przypadku chodziło o rentę zakładową dla wdowy byłego pracownika, który zmarł po upływie czterech lat po zawarciu związku małżeńskiego. Regulamin zakładowy przewidywał, że płacenie rety zakładowej jest wykluczone, jeżeli od zawarcia związku małżeńskiego do zgonu pracownika nie upłynęło co najmniej dziesięć lat.

Federalny Sąd Pracy stwierdził, że…

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 9/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.