Zapis testamentowy

Dziadek ustanowił na moją korzyść zapis testamentowy. Na jego podstawie mój ojciec ma mi wydać jedno z mieszkań będących jeszcze w posiadaniu dziadka. Dziadek zmarł w 2006 roku, a w 2009 dokonano aktu przekazania mieszkania. Ja to mieszkanie sprzedałem w 2011 roku. Obecnie zgłosił się urząd skarbowy z żądaniem zapłaty podatku od spadku. Nie chcę się z tym zgodzić, gdyż mieszkanie sprzedałem po 5 latach od chwili nabycia. Proszę o krótkie wyjaśnienie, czy urząd ma rację, żądając ode mnie zaległego podatku?

Pamiętajmy! Kto chce sprzedać bez podatku zapisaną mu nieruchomość...

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 48/2017

mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923 www.advo.pl. Telefoniczny kontakt z czytelnikami od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30 oraz w sobotę 9.00-10.00. Tel. 0211/74 33 70.

Comments are closed.