ZAREJESTROWANIE W POLSCE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

Przeprowadzając się za granicę musimy pamiętać o tym, że wiele zdarzeń życiowych, takich jak narodziny dziecka, ślub, rozwód czy zgon, mają miejsce w innym kraju. Tym samym potwierdzone są one dokumentami obcego państwa.

Wcodziennym życiu poza granicami kraju powyższa okoliczność nie stanowi dla nas jakiegokolwiek problemu. Jednakże po powrocie do Polski nierzadko stajemy przed koniecznością ubiegania się o nowy dowód osobisty, paszport albo o potwierdzenie polskiego obywatelstwa lub nadanie numeru PESEL dla dziecka urodzonego poza granicami kraju.

W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie: jakie formalności należy dopełnić przed polskimi urzędami, aby zarejestrować zagraniczne dokumenty potwierdzające takie wydarzenia życiowe jak narodziny dziecka, ślub, rozwód czy zgon. czytaj więcej… Info& Tips wydanie nr.:50/2019

Adwokat Wojciech Strojek
Auris Kancelaria