Zasady dziedziczenia ustawowego w niem. Kodeksie cywilnym

Brak testamentu powoduje, że spadkobiercy dziedziczą na podstawie niemieckiego Kodeksu cywilnego w następującej kolejności:

— do pierwszej grupy należą dzieci spadkodawcy, a w wypadku ich zgonu

— ich wnuki w równych częściach,

— do drugiej grupy należą rodzice spadkodawcy, a w przypadku ich zgonu

— ich zstępni, a więc dzieci i wnuki,

— do trzeciej grupy należą dziadkowie spadkodawcy, w razie ich zgonu

— ich zstępni,

— do czwartej grupy należą pradziadkowie spadkodawcy i ich zstępni,

— do piątej grupy nalżą prapradziadkowie i ich zstępni.

Spadek wdowy/wdowca zależny jest od ustroju majątkowego małżonków.

Jeżeli małżonkowie żyli ustawowym ustroju majątkowym (tzw. Zugewinngemeinschaft), to udział w spadku wynosi …

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 3/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.