ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI POZOSTAWIONEJ W POLSCE (2)

Przerwanie zasiedzenia — jak to zrobię?

Jeżeli dowiemy się, że nasza nieruchomość, która pozostawiona została w Polsce, weszła w posiadanie osoby trzeciej bez naszej zgody i wiedzy, powinniśmy niezwłocznie dokonać odpowiednich czynności prawnych, które doprowadzą do przerwania terminu zasiedzenia. Bieg terminu zasiedzenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, dokonaną bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia przysługującego nam prawa. Najbardziej klasycznym…Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  46/2019

e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl, www.auriskancelaria.pl