Zasiłek na dziecko (Kindergeld) a zasiłek dla bezrobotnych II Hartz IV

Zasiłek na dziecko w przypadku pobierania zasiłku dla
bezrobotnych II (Hartz IV) jest traktowany jako dochód i podlega zaliczeniu.

Zgodność z Konstytucją została potwierdzone przez Związkowy Sąd
Konstytucyjny. Roszczenie o niemiecki zasiłek na dziecko w innych krajach Unii Europejskiej istnieje jeśli spełnione są nastæpujące warunki: …czytaj więcej Info & Tips nr.:43

Autor Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.