Zdaniem MSWiA uprawnienia ws. azylowych i migracyjnych powinny pozostać przy państwach członkowskich

Foto: pixabay

Próby przekazania na poziom unijny uprawnień w sprawach azylowych i migracyjnych są nie do zaakceptowania - oświadczyło MSWiA. Resort dodał, że na spotkaniu ministerialnym w Brukseli w czwartek Polska opowie się za utrwaleniem "podejścia pakietowego" do reformy europejskiego systemu azylowego.

Polska opowiada się za współpracą na poziomie europejskim w dziedzinie migracji i azylu. "Jednak wyraźnie wskazuje – wspólnie z innymi państwami – potrzebę respektowania uprawnień państw członkowskich do decydowania o polityce azylowej i migracyjnej na swoim terytorium" - zaznaczył resort.

W czwartek w Brukseli rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W spotkaniach bierze udział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Jak przekazał resort spraw wewnętrznych, głównymi tematami poruszanymi podczas czwartkowych obrad są: nowelizacja rozporządzenia dotyczącego europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej oraz reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego.

W komunikacie MSWiA zwrócono też uwagę, że niektóre państwa próbują rozbić pakietowe podejście do kwestii migracji i azylu, wobec czego - zdaniem resortu - uzasadniona jest konieczność zaznaczenia suwerennych uprawnień państw członkowskich w tej kwestii.

Według ministerstwa, nie do zaakceptowania jest stanowisko niektórych państw członkowskich, które podejmują próbę przekazania na poziom unijny uprawnienia do decydowania o sprawach azylowych i migracyjnych. "Te sprawy bezpośrednio wiążą się z kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ekonomicznego, a przez to powinny pozostać domeną poszczególnych państw członkowskich" - zaznaczył resort.

"W tych okolicznościach minister Joachim Brudziński konsekwentnie podnosi, że każda próba zmiany prawa unijnego w kierunku odbierania państwom narodowym kompetencji w sprawie przyjmowania migrantów i prowadzenia polityki azylowej będzie odrzucona. Takie stanowisko znajduje oparcie nie tylko w zasadzie suwerenności poszczególnych państw członkowskich, ale przede wszystkim podyktowane jest koniecznością zapewnienia ich bezpieczeństwa wewnętrznego, co dotyczy zwłaszcza Polski" - zaznaczył resort.(PAP, skrót redakcji, autor: Mateusz Mikowski)

Comments are closed.