Zgon dłużnika alimentacyjnego nie prowadzi do wygaśnięcia alimentów.