Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Frankfurt, Az.:1 UF 140/19) orzekł, że rozwiedziona matka może w określonych przypadkach wnioskować bez zgody ojca o zmianę nazwiska dziecka na nazwisko, które ona sama nosi.

W rozpatrywanym przez sąd przypadku chodziło o córkę, która miały przyjąć nazwisko nowego męża matki. Matka urodziła w nowym małżeństwie też córkę.

Rozbieżność nazwisk dzieci prowadzi zdaniem sądu do obciążenia. Ojciec córki nie miał z nią kontaktów od paru lat. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek matki o zmianę nazwiska dziecka, ponieważ ojciec się temu sprzeciwił.

Decyzja sądu nie jest prawomocna.

Dotychczas Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof) dopuszczał zmianę nazwiska dziecka bez zgody ojca tylko wtedy, jeżeli zachowanie dotychczasowego nazwiska zagrażałoby dobru dziecka. czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 6/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.