Zmniejszenie emerytury zakładowej dla wdowy przy dużej różnicy wieku.