Pfendungsschutzkonto “P-Konto” – co to jest?

Pfendungsschutz Konto tzw. P-Konto umożliwia zadłużonym zachowanie części dochodów i ochronę ich przed wierzycielami.

Takie konto, mimo zadłużenia i egzekucji umożliwia dokonywanie ważnych opłat jak np.:

— Miete (czynsz),

— ubezpieczenia,

bez strachu, że cała suma pieniędzy przepływająca przez to konto zostanie poddana egzekucji.

Chroniona i niepodlegająca egzekucji suma (Pfändungsfreigrenze) wynosiła dotychczas 1,178,59 euro miesięcznie.

W przyszłości suma ta będzie ulegała zmianie corocznie 01 lipca danego roku a nie jak dotychczas co dwa lata.

Ponadto można będzie niezużytą, wolną od egzekucji sumę wykorzystywać do okresu…czytaj Info & Tips wydanie 01/2021

Autor: Jürgen Becker — Rechtsanwalt
mgr Zbigniew Prus, Goethestr. 73, 40237 Düsseldorf
Tel. kontaktowy 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923
— poniedziaÆek-piåtek w godz. 10.00-14.00
www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl.
Telefoniczny kontakt z czytelnikami w kaºdy
poniedziaÆekw godz. 18.00-19.30 oraz w sobotæ
od godz. 9.00-10.00. Tel.
0211/74 33 70.