Informacje rentowe

Figurine sitting on bench, on top of writing Rente

Uwaga! Poniżej podajemy najważniejsze zmiany dotyczące Rentenversicherung obowiązujące od 01.01.2024.

– Beitragssatz nie ulega zmianie i wynosi 18,6 procent.

– Regularna granica wiekowa do przejścia na rentę wynosić będzie 66 lat.

– Ulega podwyższeniu granica wieku przy tzw.  Rente ab 63  (renta od 63 roku życia)

– Podnosi się wiek przejścia na rentę i wysokość ewentualnego potrącenia za szybsze przejście na rentę. Maksymalne potrącenie może wynosić 12,6 procent.

– Ulega zwiększeniu suma, którą dorobić sobie może osoba pobierająca Erwerbs-minderungsrente. Wynosi ona:

A, dla pobierających  tzw. teilweise Erwerbsminderungsrente

37 117,50 Euro

B. dla osób pobierających tzw. volle Erwerbsminderungsrente

18 558,75 Euro

– podwyższona zostaje granica zabezpieczenia przy przyznaniu Erwerbsminderung.

tzw. Zurechnungszeit z:

66 lat   na   66 lat i 1 miesiąc

– Ulegają podwyższeniu:

a. Beitragsbemessungsgrenze:

– w starych Landach na 7 550 Euro miesięcznie

– w nowych Landach na 7 450 Euro miesięcznie

Powyżej tych sum nie pobiera się składki ubezpieczeniowej.

Wzrastają również sumy tzw. Bezugsgrößen

Od 2025 roku wysokość jednych i drugich dla zarówno starych jak i nowych Landów

będzie taka sama.

– Granica wysokości płacy na Mini-Job wzrasta do:

538 Euro miesięcznie

– Górna granica zatrudnienia na Midi-Job wzrasta i wynosi:

2 000 Euro miesięcznie

– Wysokość progu podatkowego dla przechodzących w 2024 roku na rentę wynosi

84 procent

Z. PRUS

J. BECKER

Informacje rentowe

Jakie koszty jako student mogę ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Podobno Bausparen robi się znowu coraz bardziej atrakcyjne. Słyszałem, że od przyszłego roku mają podwyższyć premie. Wiadomo już coś?

Proszę poinformować mnie czy Erwerbsminderungsrente  otrzymuje się na stałe?

Przeniesienie władzy rodzicielskiej tylko na jednego z rodziców.

Czy żona odpowiada za długi męża?

Co oprócz renty należy jako dochód ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Terminy wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

Untervermietung czyli podnajem mieszkania.

Uwaga! Ważna zmiana w systemie wypłacania rent!

Jak oblicza się alimenty na byłą żonę i dzieci?

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Koszty pomocy prawnej