Alimenty dla małoletnich dzieci po utracie miejsca pracy

Utrata pracy nie może być w żadnym wypadku wykorzystana jako wystarczający powód, aby po prostu zawiesić lub nawet zmniejszyć regulowane prawem świadczenia alimentacyjne. Ma to miejsce szczególnie w przypadku alimentów na rzecz małoletniego dziecka.

Jeśli musisz pogodzić się z utratą pracy, jako osoba zobowiązana do wypłaty świadczeń alimentacyjnych, nadal jesteś odpowiedzialna za to, aby móc nadal płacić alimenty na rzecz dziecka (dzieci).

W wielu przypadkach istnieje jednak możliwość ubiegania się o zmniejszenie alimentów ze względu na utratę pracy, ale w tym celu muszą być spełnione m.in. następujące warunki:

  • — zwolnienie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • — perspektywa uzyskania podobnie dobrze płatnej pracy w krótkim okresie
  • czasu jest bardzo niska ze względu na obecne warunki na rynku pracy,
  • — dłużnik alimentacyjny nie jest w stanie wykonywać tej lub podobnej pracy
  • z powodu choroby.

Jeśli rozwiązanie stosunku nastąpiło z przyczyn zawinionych przez pracownika, to jego ostatnie wynagrodzenie będzie nadal wykorzystywane jako podstawa do obliczania świadczeń alimentacyjnych.

W przypadku alimentów na małoletnie dzieci istnieje zwiększony obowiązek alimentacyjny.

Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny powinien w ciągu 2-3 miesięcy od zakończenia zatrudnienia, znaleźć nowe miejsce pracy, aby w ten sposóbmóc ponownie wywiązać się z obowiązku płacenia alimentów. Po upływie tego czasu obowiązują te same surowe kryteria poszukiwania pracy, które muszą spełniać również osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych II (tzw. Hartz IV).

Dłużnik alimentacyjny musi podjąć szczególnie intensywny wysiłek, aby znaleźć nową pracę, a nie wystarczy po prostu zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.

Powstaje obowiązek szukania nowych ofert pracy, dokumentowania wszystkich rozmowów kwalifikacyjnych, oraz wysyłania co najmniej 20 do 30 listów motywacyjnych miesięcznie

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7
Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19.
Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116