Czy można zrezygnować z alimentów?

Generalnie istnieje prawna możliwość rezygnacji z alimentów dotycząca okresu po zakończeniu związku małżeńskiego (Unterhaltsverzicht für den nachehelichen Zeitraum).

Jednakże uwaga! Der Verzicht gilt jedoch nicht während des Getrentlebens. Taką rezygnację z alimentów najlepiej uzgodnić przed zawarciem

związku małżeńskiego, ponieważ w czasie trwania małżeństwa, gdy dochodzi do konfliktów, ciężko jest zobowiązanemu do płacenia alimentów doprowadzić do takiej rezygnacji.

Pamiętajmy, że Unterhaltsverzicht jest pod pewnymi warunkami:

— sittenwidrig,

a przez to nichtig.

Z Sittenwidrigkeit mamy do czynienia wtedy, gdy ustalenia takiej rezygnacji są niezgodne z prawem.

Z reguły bowiem przypadki tego typu dotyczą kobiet, które cały okres trwania małżeństwa nie pracowały, gdyż zajmowały się dziećmi i prowadzeniem gospodarstwa domowego i teraz „namawiane” są do rezygnacji z przysługujących alimentów, co oznacza kompletny brak środków do życia i konieczność z korzystania z pomocy państwa.

Stronie zobowiązanej do zapłaty alimentów nie pozostaje wtedy nic innego, jak spróbować „wykupić” się z tego obowiązku proponując jednorazowo pewną sumę pieniędzy jako rekompensatę.

Jednakże należy pamiętać, że poza paroma sytuacjami wyjątkowymi nie istnieje prawna możliwość przymuszenia drugiej strony do przyjęcia takiej propozycji.

Generalnie sprawy związane z rezygnacją z alimentów należą do skomplikowanych i radzimy przed ich rozpoczęciem skontaktować się z adwokatem, aby odpowiednio przygotować treść umowy.

To samo dotyczy jednorazowej spłaty alimentów. Należy tu przede wszystkim ustalić wysokość sumy i warunki jej zapłaty. I tu pomoc adwokata może okazać się konieczna.

Prawo rodzinne (rozwody, alimenty), prawo pracy, sprawy socjalne, renty, prawo mieszkaniowe, prawo spadkowe, prawo karne, wypadki i odszkodowania, odebranie prawa jazdy

Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus, Goethestr. 73, 40237 Düsseldorf, Tel. kontaktowy 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923— poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00, www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl. Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałekw godz. 18.00-19.30 oraz w sobotę od godz. 9.00-10.00. 0211/74 33 70.