DZIEDZICZENIE DŁUGÓW — CZYLI CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DŁUGACH SPADKOWYCH (cz.1)

Przyjęcie spadku zlokalizowanego w Polsce nie zawsze poprawia sytuację materialną spadkobiercy. Może wiązać się bowiem nie tylko z nabyciem majątku, ale również dziedziczeniem długów spadkodawcy.

Adwokat Wojciech Strojek, Auris Kancelaria

Dzisiejszy artykuł odpowie nam na pytanie, co powinniśmy zrobić, aby dziedziczenie spadku zlokalizowanego w Polsce, nie stało się źródłem poważnych problemów finansowych.

Polskie prawo przewiduje dziedziczenie testamentowe oraz ustawowe. Jeśli zmarły sporządził testament, pełnoprawnymi spadkobiercami są wskazane w nim osoby.W sytuacji, gdy taki dokument nie został sporządzony lub został sporządzony niepoprawnie (testament pozbawiony podpisu lub nienapisany ręcznie), o tym, kto przejmuje spadek zdecydują…

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 3/2020

Autor: Adwokat Wojciech Strojek, Auris Kancelaria, ul. Krucza 16/22 lok. 7, 00-526 Warszawa, tel.: +48 697 945 877, e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl, www.auriskancelaria.pl