Jakie ubezpieczenie na życie jest dla mnie najbardziej korzystne?

Jestem w wieku 51 lat, żonaty, 2 dorosłych dzieci. Wbrew pozorom, w tak młodym wieku zawarcie ubezpieczenia na życie jest dosyć rozsądną decyzją. W razie ewentualnej śmierci głowy rodziny sytuacja finansowa pozostałych członków rodziny nie byłaby zbyt ciekawa.

Wysokość sumy potrzebnej do zabezpieczenia egzystencji rodziny właściwie jest bez limitu. Jedynym rozsądnym rodzajem ubezpieczenia, które zapewnia wysokie odszkodowanie za porównywalnie niską składkę, jest Risiko-Lebensversicherung. Wysokość składki zależy od wieku osoby ubezpieczonejoraz od sumy ubezpieczeniowej…czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 4/2020

Autor: Bogdan Skaba Versicherungsfachmann (IHK), Beate Skaba Versicherungsfachfrau (IHK)