Koszty pomocy prawnej

Koszty pomocy prawnej z urzędu są zwrotne. Chodzi tutaj o tzw. Prozesskostenhilfe.

Sąd może na wniosek zwolnić stronę procesu od kosztów sądowych i ustanowić dla niej adwokata. Podobnie jak w Polsce, do wniosku dołącza się wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym.

Ale wykorzystanie pomocy prawnej zawiera też nieprzyjemne niespodzianki. Sąd może domagać się wielokrotnie w ciągu czerech lat od zakończenia procesu ponownego przedstawienia sytuacji rodzinnej i mają majątkowej wnioskodawcy. Wnioskodawca zobowiązany jest też sam donieść sądowi, jeżeli jego stałe miesięczne dochody wzrosły o więcej jak 100euro (brutto) albo stałe wydatki zostały zredukowane zostały o 100Euro (brutto).

Wnioskodawca zobowiązany jest też do poinformowania sądu o zmianie adresu. Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do cofnięcia zwolnienia i obowiązku zwrotu kosztów procesu. Nie można też zapomnieć,że pomoc z urzędu dotyczy tylko i wyłącznie własnych kosztów wnioskodawcy.

Przy przegranym procesie przeciwnik procesowy ma prawo do pełnego zwrotu kosztów sądowych i adwokackich.

Autor Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7
Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19.
Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116