Pomoc prawna z urzędu

Zwolnienie z kosztów procesu albo postępowania ma zapewnić osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów sądowych i wynagrodzenia adwokata, ochronę prawną.

Ale uwaga!

Podczas postępowania sądowego oraz w okresie czterech lat od prawomocnego wyroku czy decyzji lub innego zakończenia postępowania sąd osobakorzystająca z pomocy prawnej z urzędu zobowiązana jest do czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 7/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.