Rozporządzenia (UE) bez udziału Polski w dziedzinie jurysdykcji

Większość państw Unii Europejskiej przystąpiło do dwóch uchwalonych w dniu 24.06.2016 r. rozporządzeń Rady (UE).                               

Jest to rozporządzenie (UE) 2016/1103 wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych i rozporządzenie (EU) 2016/1104 wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących skutków zarejestrowanych związków partnerskich.

M.in. Polska nie przyjęła obydwu rozporządzeń.

Dlaczego?

Rozporządzenia mogły być przyjęte tylko łącznie. Powodem tego był fakt, że rozporządzenie dotyczy też nieuznanych w Polsce zarejestrowanych związków partnerskich. Powyższe rozporządzenia ustalają m.in.

czytaj więcej… Info& Tips wydanie nr.:51/2019

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.