Ostrowski

Czy mogę dochodzić długi z majątku wspólnego małżonków?

Mam do wyegzekwowania dług od mojego kontrahenta w Polsce. Czy mogę go dochodzić z majątku wspólnego małżonków?

Sytuacja majątkowa małżeństw w Polsce przedstawia się tak, że większość z nich nie zawiera umów majątkowych małżeńskich. Dlatego z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy nimi z mocy prawa ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozpoczął po zawarciu małżeństwa, przedsiębiorstwo, które prowadzi, z reguły stanowi składnik majątku wspólnego małżonków.

Przedsiębiorstwo to wchodziłoby w skład jego majątku osobistego, gdyby nabył je w całości z pieniędzy pochodzących z majątku osobistego.

Zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym za długi małżonka zależy od tego, czy zobowiązanie to zostało zaciągnięte:

— za zgodą współmałżonka

czy

— bez jego zgody.

Dlatego zawierając umowę z przedsiębiorcami…

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 5/2020

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi

Koszty pomocy prawnej

Darowizna c.d.

Czy za pomocą darowizny mogę zmniejszyć wysokość zachowku?