Reklama Eggner 1L

Czy mogę dochodzić długi z majątku wspólnego małżonków?

Mam do wyegzekwowania dług od mojego kontrahenta w Polsce. Czy mogę go dochodzić z majątku wspólnego małżonków?

Sytuacja majątkowa małżeństw w Polsce przedstawia się tak, że większość z nich nie zawiera umów majątkowych małżeńskich. Dlatego z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy nimi z mocy prawa ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozpoczął po zawarciu małżeństwa, przedsiębiorstwo, które prowadzi, z reguły stanowi składnik majątku wspólnego małżonków.

Przedsiębiorstwo to wchodziłoby w skład jego majątku osobistego, gdyby nabył je w całości z pieniędzy pochodzących z majątku osobistego.

Zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym za długi małżonka zależy od tego, czy zobowiązanie to zostało zaciągnięte:

— za zgodą współmałżonka

czy

— bez jego zgody.

Dlatego zawierając umowę z przedsiębiorcami…

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 5/2020

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Uwaga! Ważna zmiana w systemie wypłacania rent!

Jak oblicza się alimenty na byłą żonę i dzieci?

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi