Reklama Ostrowski

Czy to prawda, że podatek od spadku trzeba zapłacić i w Polsce i w Niemczech?

Czy to prawda, że podatek od spadku trzeba zapłacić i w Polsce i w Niemczech?

Ponieważ problem ten jest często poruszany przez czytelników, dziś krótko powtórzę ten temat: jeżeli obywatel polski dziedziczy po obywatelu Niemiec, musi zapłacić podatek w obu państwach. Dzieje się tak dlatego, gdyż większość umów o unikaniu podwójnegoopodatkowania, a należy do nich także umowa zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresiepodatkówoddochoduiodmajątkuniemazastosowaniadopodatków od spadków i darowizn. W sytuacji dziedziczenia tego rodzaju trzeba sprawdzić, czy i jak opodatkowanie spadków reguluje prawo polskie, a jak niemieckie. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn obowiązującą w Polsce nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca (spadkobierca) był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwaga! Obowiązek podatkowy w Polsce powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Jednak w przypadku spadku otrzymanego…Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  26/2019

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Czy żona odpowiada za długi męża?

Co oprócz renty należy jako dochód ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Terminy wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

Untervermietung czyli podnajem mieszkania.

Uwaga! Ważna zmiana w systemie wypłacania rent!

Jak oblicza się alimenty na byłą żonę i dzieci?

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi