Ostrowski

JAK SPORZĄDZIĆ WAŻNY TESTAMENT W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA? cz. 2

Szczególną formą testamentu jest tzw. testament konsularny, który może zostać sporządzony przed polskim konsulem przez polskiego obywatela przebywającego za granicą.

Adwokat Wojciech Strojek, Auris Kancelaria,

Jest to niewątpliwie spore ułatwienie dla osób przebywających poza granicami Polski. Co bardzo istotne, testament taki mogą sporządzić osoby głuche, niewidome oraz głuchonieme. Testament ten, zdecydowanie trudniej jest „podważyć”, albowiem jest on sporządzany w obecności konsula, który ponadto powinien dochować należytej staranności w sprawdzeniu, czy nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające sporządzenie testamentu w takiej formie (np. wyłączenie świadomości osoby sporządzającej testament).

Niewątpliwą zaletą tego typu testamentów jest fakt, iż spadkodawca nie musi przyjeżdżać do Polski w celu jego sporządzenia.

Po śmierci spadkodawcy należy wszcząćczytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 2/2020

Adwokat Wojciech Strojek, Auris Kancelaria, ul. Krucza 16/22 lok. 7
00-526 Warszawa, tel.: +48 697 945 877, e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl, www.auriskancelaria.pl

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi

Koszty pomocy prawnej

Darowizna c.d.

Czy za pomocą darowizny mogę zmniejszyć wysokość zachowku?