Ostrowski

W jaki sposób odbywa się ogłoszenie testamentu?

Każda osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy.

Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Wbraku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Sąd spadku jest wyłącznie właściwy do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów.

Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.

Otwarcia i ogłoszenia testamentu sąd spadku może dokonać na rozprawie bądź na posiedzeniu sądowym.Wprzypadku rozprawy sąd zawiadamia o czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 2/2020

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi

Koszty pomocy prawnej

Darowizna c.d.

Czy za pomocą darowizny mogę zmniejszyć wysokość zachowku?