Kategoria: Porady prawne

Czy stan licznika wpływa na wysokość ubezpieczenia samochodu?

Podałem przy zawarciu umowy ubezpieczenia samochodowego, że jeżdżę sam. Co się stanie, jak zapomnę o tym i pożyczę auto koledze? W ubezpieczeniu pojazdów na składkę mają wpływ nie tylko zniżki czyli procenty.Kto będzie autem jeździł, ile się będzie robić przebiegu w roku, czy auto jest garażowane, to dodatkowe aspekty mające decydujący wpływ na wysokość składki.…
Czytaj więcej...

Riester-Rente

Głośno ostatnio w mediach o Riester-Rente.Czy te dotacje naprawdę się opłacają? W bankach procenty są bliskie zera a Riester-Rente w najgorszym przypadku daje około 20% zysku. Mimo to istnieje sporo sceptyków, którzy wszędzie znajdą jakieś brudy. Oto niektóre plotki na temat Riester-Rente: — Wypłata na końcu umowy jest możliwa tylko w formie emerytury dożywotniej?  Nieprawda,…
Czytaj więcej...

Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie?

Nie.  Nawet wypowiedzenie w trybie natychmiastowym (tzw. fristlose Küdnigung) nie musi zawierać uzasadnienia. Wprawdzie pracownik może  domagać się na podstawie § 626 ust. 2BGB (niem. Kodeks cywilny) uzasadnienia wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, ale brak tego uzasadnienia nie skutkuje bezskuteczności wypowiedzenia. Dopiero później,w ramach procesu przed sądem pracy, pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie. Polskie prawo pracy nie…
Czytaj więcej...

Zmiana umowy o pracę – Änderungskündigung

Zmiana umowy o pracę (Änderungskündigung). Zmiana poszczególnych warunków umowy o pracę może nastąpić przez porozumienie stron albo przez wypowiedzenie pracodawcy. Pracodawca nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany umowy o pracę. Pracodawca nie może, inaczej jak w Polsce, wypowiedzieć tylko poszczególnych warunków umowy  opracę, jak np.wysokość wynagrodzenia, miejsce pracy itd. Jeżeli pracodawca chce zmienić poszczególne warunki…
Czytaj więcej...

Czy wynajemca ma wydać zakaz wstępu do mieszkania ?

Nie. Po wynajęciu mieszkania wynajemca przenosi swoje prawo gospodarza domu ( tzw. Hausrecht) na lokatora. Lokator jest uprawniony wydać zakaz wstępu do mieszkania ( tzw. Hausverbot). Wynajemca nie jest uprawniony bez zgody lokatora wejść do jego mieszkania. Jeżeli wynajemca wejdzie bez zgody lokatora do mieszkania, to jest to czynem karalnym, co może prowadzić do skazania…
Czytaj więcej...

Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie ?

Nie. Nawet wypowiedzenie w trybie natychmiastowym ( tzw. fristlose Küdnigung) nie musi zawierać uzasadnione. Wprawdzie pracownik może domagać się na podstawie §  626 ust. 2 BGB ( niem. Kodeks cywilny) uzasadnienia wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Ale brak tego uzasadnienia nie skutkuje bezskuteczności wypowiedzenia. Dopiero później w ramach procesu przed sądem pracy pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie.…
Czytaj więcej...

Prawo lokatorów – Kto pokrywa koszty małych napraw w mieszkaniu ?

Na wynajemcy ciąży obowiązek utrzymania mieszkania w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania stosunku najmu. Obowiązek ten wynika z § 535 BGB (niem. Kodeks cywilny. Podobnie reguluje ten obowiązek art. 662 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego). Jeżeli podczas trwania stosunku najmu powstaną małe szkody czy wady, to do ich napraw zobowiązany jest wynajemca.…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, jakie zasady określają pracę w nadgodzinach?

W naszym zakładzie często dochodzi do sporów o zapłatę przepracowanych nadgodzin. Proszę poinformować mnie, jakie zasady określają pracę w nadgodzinach? Generalna zasada! Każdy zakład pracy powinien starannie notować każde przepracowane nadgodziny. Powinno to odbywać się przez tzw. Arbeitszeitkonten. Jednakże jeżeli dojdzie do sporu o ilość przepracowanych nadgodzin, pracownik powinien udowodnić, że taką ilość nadgodzin rzeczywiście przepracował. Ale uwaga! Jako dowód nie…
Czytaj więcej...

Czy pomoc drogowa zapłaci za holowanie auta z Polski do Niemiec?

Czy pomoc drogowa, którą zapewnia mi ubezpieczenie mojego auta, zapłaci za holowanie auta z Polski do Niemiec? Wszystkie standardowe ubezpieczenia Assistance (czyli Schutzbrief) płacą za holowanie tylko do kwoty 150 lub 200€. Oznacza to odległość nie większą jak 50 km. Chcąc zapewnić sobie sprowadzenie pojazdu z dowolnej odległości w obrębie Europy trzeba wykupić osobno pakiet rozszerzony ADAC PLUS. Kosztuje…
Czytaj więcej...

Za dwa miesiące wychodzę za mąż. Jakie grupy podatkowe mamy wybrać ?

Małżeństwo ma prawo wyboru miedzy grupami podatkowymi (tzw. Lohnsteuerklassen) IV/IV albo III/V. Jeżeli małżonkowie nie dokonają wyboru, to przydzielani są do grup podatkowych IV/IV. Wybór grupy podatkowej musi być dokładnie rozważony, w szczególności jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Grupy podatkowe mają znaczenie tylko dla zatrudnionych pracowników. Małżonek prowadzący działalność gospodarczą…
Czytaj więcej...

Samochód przy rozłące małżonków

Samochód, niezależnie od tego, kto wpisany jest do jego dokumentów, jest często tzw. Familienauto i należy prawnie do sprzętu domowego. Ma to miejsce wtedy, gdy samochód używany jest przez obydwojga małżonków, a także w celu wspólnych zakupów itd.Wyższy Sąd Krajowy ( Oberlandesgericht Stuttgart, Az.: 16 UF 195/15) rozpatrywał następujący przypadek: Po prawie dwudziestu latach małżeństwa…
Czytaj więcej...

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas choroby pracownika – Küdigungsschutzgesetz

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas choroby pracownika. Z reguły pracodawca jest uprawniony do wymówienia stosunku pracy, jeżeli pracownik z powodu częstych krótkich chorób w okresie ostatnich trzech lat nie pracował więcej jak 20% swojego czasu pracy. Przy długotrwałych chorobach wymagana jest nieobecność pracownika przez 24 miesiące w okresie ostatnich trzech lat. Ale to jest tylko orientacyjna…
Czytaj więcej...

Problemy z rachunkami budowlańców

Problemy z rachunkami budowlańców. Chodzi tutaj o problem wystawienia prawidłowego rachunku za roboty budowlane dla zleceniodawcy. Prawidłowy rachunek (tzw. prüfbare Rechnung) ma duże znaczenie. Rozróżniamy umowy budowlane zawarte na podstawie VOB/B i umowy budowlane sporządzane na podstawie przepisów niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). Prawidłowe sporządzenie rachunku na podstawie VOB/B jest warunkiem wymagalności wynagrodzenia. Zleceniodawca może zatem…
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie na życie

Minęło sporo czasu od mojego przyjazdu do Niemiec. Widać to po dorosłych dzieciach i po ubezpieczeniu na życie, które mi wypłacą niebawem. Nie chce rozdać tej gotówki rodzinie i wolałbym ją wpłacićna książeczkę. Gdzie można znaleźć jakiekolwiek oprocentowanie? Złote lata, w których dostawało się w banku 5, 6, a nawet więcej procent dawno przeminęły. Aktualnie…
Czytaj więcej...

MPU – Test

Proszę poinformować mnie, na czym polega MPU Test! Czy od negatywnego wyniku MPU można się odwołać? Medizinisch-PsychologischeUntersuchung,w skrócie MPU lub Idiotentest… czytaj dalej w... Info & Tips
Czytaj więcej...

Alimenty

Ojciec przez 16 lat uchylał się od płacenia alimentów i nie utrzymywał z nami kontaktu. Teraz odezwał się do nas z żądaniem pomocy finansowej. Jest chory, nie ma też renty inwalidzkiej. Grozi, że jeżeli nie otrzyma pomocy od nas, to będzie skarżył nas w sądzie o alimenty. Słyszałem, że w razie  pozbawienia ojca praw rodzicielskich…
Czytaj więcej...

Rozwod – co dalej?

Przez wiele lat mieliśmy z mężem wspólne konto w banku, na które wpływały nasze dochody. Ponieważ od pewnego czasu nasze stosunki wyraźnie się pogorszyły, postanowiłam się wyprowadzić. Ostatnio stwierdziłam, że mąż opróżnił nasze wspólne konto. Co w tej sytuacji mam zrobić? (więcej…)
Czytaj więcej...

Kindergeld v. wyrok TS Unii Europejskiej

- Kindergeld a nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ostatnim czasie Familienkassen odrzucają wnioski o zasiłek na dzieci (Kindergeld) powołując się na § 64 ustawę o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz). (więcej…)
Czytaj więcej...

Wydziedziczenie vs zachowek

Proszę poinformować mnie, na czym polega wydziedziczenie. Wydziedziczenie nie polega na pominięciu w testamencie spadkobiercy, ale jest to pozbawienie osoby najbliższej: - małżonka, - dziecka prawa do zachowku. (więcej…)
Czytaj więcej...

Samochód służbowy

Krajowy Sąd Pracy (Landesarbeitsgericht Baden-Württenberg, Az.: 15 Sa 25/09) rozstrzygał sprawę prywatnego używania samochodu służbowego przez pracownika. Sąd orzekł, że jeżeli pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy i jednocześnie zezwala mu także na używanie tego samochodu do celów prywatnych, to prawo do użytkowania tego samochodu przysługuje pracownikowi także w czasie jego choroby. Prawo do używania samochodu…
Czytaj więcej...

Zachowek dla dzieci z pierwszego małżeństwa.

Pytanie czytelnika: Powtórnie się ożeniłem. Z tego małżeństwa mam już pełnoletnią córkę. Chce jej przepisać cały mój dom z wyposażeniem i auto. Czy moje dorosłe dzieci z pierwszego małżeństwa mają prawo do zachowku?Przy przeniesieniu własności nieruchomości i majątku za życia darczyńcy problem zachowku w ogóle nie powstaje. Każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ma pełną zdolność…
Czytaj więcej...

Prawo podatkowe a odprawa za utratę miejsca pracy

Związkowy Trybunał Finansowy (Bundesfinanzhof, Az.: IX R 1/09) orzekł, że strony stosunku pracy, a więc pracodawca i pracownik, są uprawnione do ustalania podatkowo najkorzystniejszych terminów wymagalności wypłaty odprawy za utratę miejsca pracy. W rozpatrywanym przez sąd przypadku pracownica miała otrzymać odprawę w wys. 75.000 euro. Plan socjalny przewidywał termin wymagalności i wypłaty w 2000 roku.…
Czytaj więcej...

Prawo konsumenckie (obowiązek płacenie zaliczki i ceny sprzedaży).

Płacenie zaliczki na poczet ceny sprzedaży jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach. Sprzedawca musi mieć uzasadniony powód do żądania zapłacenia zaliczki. Np. sprzedawca sam zamawia towar u innego sprzedawcy i chce pewne zabezpieczenie, że zamówiony towar będzie od konsumenta odebrany. Cena sprzedaży musi być zapłacona dopiero po dostawie kupionej rzeczy. Prawnie nieważne są wzorce umowne,…
Czytaj więcej...

Lichwiarskie wynagrodzenie.

Wprawdzie nie we wszystkich branżach wprowadzone są najniższe stawki płacy, ale nie oznacza to, że pracodawca może płacić "co chce". Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.: 5 AZR 436/08) uznał, że stawki godzinne, które nie osiągają nawet wynagrodzenia taryfowego danej branży są nieważne. Pracownik ma w takich wypadkach roszczenie na pełne wynagrodzenie taryfowe. Artykuł autorstwa: Paul…
Czytaj więcej...

Wymówienie mieszkania.

Ze względu na własne potrzeby Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.:VIII ZR159/0) orzekł, że wynajemca jest uprawniony do wymówienia umowy najmu mieszkania, jeżeli jest one potrzebne jego siostrzenicy/bratanicy. § 573 ust. 2 nr 2 BGB (niem. kodeks cywilny) przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu z lokatorem, jeżeli wynajemca sam albo członkowie jego rodziny tego mieszkania potrzebują. Siostrzeńcy/nice i…
Czytaj więcej...

Podatek od spadku w Polsce i Niemczech.

Umowa między Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku dotyczy w szczególności podatku dochodowego (Einkommenssteuer), podatku od osób prawnych (Körperschaftssteuer, np. GmbH; spółka z o.o.) i podatku z działalności przemysłowej i gospodarczej (Gewerbesteuer). Umowa ta nie dotyczy podatków od spadków. Na podstawie polskiej ustawy o podatku…
Czytaj więcej...

Alimenty dla ucznia zawodu (Lehrling).

Jeżeli dziecko uczy się zawodu, to jego dochody są uwzględniane przy obliczaniu wysokości alimentów płaconych przez dłużnika alimentacyjnego. Zakładamy, że uczeń zarabia 500 euro netto miesięcznie. Jego dochód pomniejsza się na początku o 90 euro (tzw. ausbildungsbedingter Mehrbedarf) i zostaje zatem 410 euro. Dłużnik alimentacyjny może pomniejszyć wysokość alimentów ustalonych na podstawie Düsseldorfer Tabelle o…
Czytaj więcej...

Zadośćuczynienie pieniężne za ból (Schmerzensgeld).

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Munchen, Az.: 10 U 3928/09) podwyższył wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za ból tylko z tego powodu, że ubezpieczenie przewlekało wypłacenie odszkodowania. W rozpatrywanym przez sąd przypadku powódka uległa ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego zmuszona została do korzystania z wózka inwalidzkiego. Ubezpieczenie wypłaciło jej tylko 35.000 euro. Ważne jest przy tym, że sprawa…
Czytaj więcej...

Odrzucenie spadku.

Odrzucenie spadku (Ausschlagung) nie można mylić ze zrzeczeniem się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Zrzeczenie nie jest zatem jednostronną czynnością prawną, a umową ze spadkodawcą. Ważne jest też, że zrzeczenie obejmuje też - w przeciwieństwie do odrzucenia - dzieci zrzekającego się…
Czytaj więcej...

Upadłość wynajemcy, a kaucja lokatora.

§ 551 ust. 3 BGB (niem. kodeks cywilny) przewiduje, że wynajemca zobowiązany jest ulokować kaucję na osobnym rachunku bankowym. Ma to na celu zabezpieczenie kaucji w wypadku upadłości wynajemcy przed jego wierzycielami. Trybunał Związkowy orzekł (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 98/10), że lokator ma prawo uwarunkować zapłacenie kaucji od gwarancji, że wpłacona kaucja będzie zabezpieczona w…
Czytaj więcej...

Osiągnięcie wieku emerytalnego, a kontynuacja pracy.

Trybunał Europejski (Az.: C-45/09) orzekł, że układy zbiorowe pracy przewidujące wygaśnięcie stosunku pracy z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego nie dyskryminują pracownika ze względu na wiek. Dotyczy to też indywidualnych umów o pracę, które zawierają odpowiednią klauzulę o wygaśnięciu stosunku pracy. Nie wszystkie indywidualne umowy o pracę zawierają taką klauzulę. W tym przypadku umowa o pracę…
Czytaj więcej...

Zwrot pełnej ceny przy odwołaniu umowy towaru wysyłkowego.

Trybunał Związkowy (Az.: VIII ZR 337/09) rozpatrywał następujący przypadek: Konsument kupił przez Internet w domu wysyłkowym łóżko wodne za cenę 1265 ?. W pouczeniu o możliwości odwołania, przesłanym kupującemu przez e-mail, znajdowała się wskazówka sprzedawcy, że napełnienie wodą łóżka powoduje niemożliwość jego ponownej sprzedaży. Konsument po otrzymaniu łóżka napełnił go wodą i po trzech dniach…
Czytaj więcej...

Orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Niemieckie sady rodzinne stosują przy w postępowaniu rozwodowym małżonków, którzy mają tylko obywatelstwo polskie przepisy polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że sąd orzeka przy rozwodzie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. To orzeczenie winy wg polskiego prawa ma znaczenie - poza satysfakcją…
Czytaj więcej...

Renta a wymeldowanie z Polski.

Niemieckie ubezpieczenie rentowe żąda od osób, które stawiają wniosek o rentę zaświadczenia o wymeldowaniu. Wynika to z umów rentowych między Polską a Republiką Federalną Niemiec z 1975 r. i 1990 r. Umowy te przewidują ich zastosowanie do osób, które przeniosły swoje miejsce pobytu z Polski do Niemiec i zachowały ten pobyt dalej w Niemczech. Zmiana…
Czytaj więcej...

Wady mieszkania a zmniejszenie czynszu (Mietminderung).

Jeżeli mieszkanie ma wady (np. wilgoć czy grzyb), które ograniczają jego przydatność, to lokator może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu (tzw. Mietminderung). Ale przed obniżeniem czynszu za mieszkanie lokator zobowiązany jest powiadomić wynajemcę o powstałych wadach. Obniżenie czynszu bez powiadomienia wynajemcy o powstałych wadach, może prowadzić do wypowiedzenia mieszkania w trybie natychmiastowym. Przekonali się o tym…
Czytaj więcej...

Wymiana prezentów.

Niemieckie prawo cywilne nie zna prawa do wymiany kupionych towarów, a więc także prezentów. Ale prawie wszystkie sklepy czy domy towarowe z grzeczności (tzw. Kulanz) wymieniają kupione tam rzeczy i najczęściej też na prośbę klienta oddają pieniądze. Nie dotyczy to naturalnie przedmiotów, które mają wady. W tym wypadku kupujący ma roszczenie prawne na wymianę zakupionych…
Czytaj więcej...

Odszkodowanie za nieużywanie samochodu.

Poszkodowany ma prawo w ramach regulacji szkód powypadkowych także do odszkodowania z tytułu nie używania samochodu. Najczęściej rzeczoznawca określa w ekspertyzie czas potrzebny na naprawę samochodu albo - przy szkodzie całkowitej - na zakup innego samochodu. Odpowiednie tabele zawierają określają wysokość odszkodowania za dzień jego nie używania wzależności od typu i marki samochodu. Samo określenie…
Czytaj więcej...

Kto jest konsumentem?

Odpowiedz na to pytanie ma bardo duże znaczenie ze względu na przepisy prawne chroniące konsumenta. §13 BGB (niem. kodeks cywilny) stanowi, że konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera umowy, które nie są związane z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Podobnie reguluje pojęcie konsumenta polski kodeks cywilny (art. 22 k.c.). Niemiecki kodeks określa też w…
Czytaj więcej...

Szybsze przedawnienie odsetek.

Odsetki z tytułów egzekucyjnych (np. wyrok, nakaz zapłaty, itp.) przedawniają się szybciej niż sama należność główna. Wyjaśnijmy to na następującym przykładzie. Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem wydał następujący wyrok: Od pozwanego zasądza się na rzecz powoda kwoty 10.000 euro wraz z odsetkami w wysokości 4% od dnia 15.01.2000 r. Stwierdzone prawomocnym wyrokiem roszczenie główne…
Czytaj więcej...

Regulacja szkód powypadkowych, a nowy samochód.

Tylko przy dużych szkodach poszkodowany może żądać od ubezpieczenia przeciwnika wypadku zwrotu ceny nowego samochodu i oddać uszkodzony samochód. To dotyczy z reguły tylko samochodów osobowych, które nie przejechały więcej jak 1000 km (Bundesgerichtshof, Az.: VI ZR 110/08). Przy zwrocie pełnej ceny za uszkodzony samochód orzecznictwo jest bardzo restrykcyjne. W tym wypadku koszta naprawy muszą…
Czytaj więcej...