Tani rozwód / prawda i kłamstwo o kosztach

Czyto prawda,że jeżeli o rozwód poda małżonek zarabiający mniej, rozwód będzie tańszy? Niestety, nie jest to prawdą. Dla obliczenia kosztów rozwodu nie ma znaczenia, która ze stron wnosi o rozwód. Podstawą do obliczenia kosztów rozwodu jest tzw. Verfahrenswert, na podstawie którego oblicza się: — koszta adwokackie oraz — koszta sądowe u podstaw którego leżą zarobki netto obojga małżonków. Zarobki te…Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  25/2019

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *