Nowy projekt PiS – głosowanie w lokalach wyborczych i możliwość głosowania korespondencyjnego

W wyborach prezydenckich 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego – wynika z projektu przygotowanego przez klub PiS. Uchyla się w nim ustawę mówiącą, że w tegorocznych wyborach głosowanie ma być wyłącznie korespondencyjne.

Warszawa, 12.05.2020. PAP/Radek Pietruszka

Klub PiS przygotował projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Projekt w poniedziałek wieczorem został złożony w Sejmie.

Zakłada on uchylenie ustawy z 6 kwietnia dotyczącej przeprowadzenia wyłącznie korespondencyjnie wyborów prezydenckich w 2020, jak i niektórych przepisów art. 102 ustawy z 16 kwietnia, czyli tzw. tarczy 2.0 – wykreślony m.in. zostaje przepis mówiący, że w wyborach prezydenckich 2020 r. PKW nie określa wzoru karty do głosowania i nie zarządza ich druku.

Zgodnie z projektem kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach zarządzonych przez marszałka Sejmu w kolejnym terminie. Będzie też można zgłaszać nowych kandydatów.

Projekt mówi, że “wyborca może głosować korespondencyjnie”. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pozostaje ważne również w przypadku II tury wyborów prezydenckich.

Żeby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnie wyborca – zgodnie z projektem – będzie musiał powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów.

Wyborca za granicą zgłaszać ma chęć głosowania korespondencyjnego konsulowi do 12 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie będzie mogło być dokonane ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej usługi udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Wyborca głosujący za granicą do zgłoszenia ma dołączać informację o miejscu pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzymać ma z urzędu gminy, nie później niż 5 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy.

Wyborcy za granicą otrzymać mają pakiety wyborcze od konsula, który po otrzymaniu od komisji wyborczej kart i nie później niż 6 dni przed dniem wyborów wysyłać ma pakiety do wyborców wpisanych do spisu wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego. Również wyborcy za granicą będą mogli osobiście odebrać pakiet w konsulacie, a jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią.

Szef MSZ po zasięgnięciu opinii PKW określić ma w rozporządzeniu wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, tak aby “zapewnić sprawność i rzetelność postępowania”.

Zgodnie z projektem to Państwowa Komisja Wyborcza określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając “konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji”.

W skład pakietu wyborczego będą wchodzić: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Koperta na kartę oraz koperta zwrotna będą musiały zawierać oznaczenie “przesyłka wyborcza”. Na kopercie na kartę do głosowania umieszczone zostanie oznaczenie “koperta na kartę do głosowania”.

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania będzie musiał włożyć ją do koperty na kartę do głosowania, zakleić i włożyć do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. W przypadku głosowania w kraju wyborca musi – zgodnie z projektem – najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów wrzucić kopertę do skrzynki nadawczej, a w przypadku głosowania za granicą – na własny koszt przesłać do właściwego konsula.

Wyborcy będą mogli także osobiście oddać karty do głosowania przed dniem głosowania do właściwego urzędu gminy lub za granicą do właściwego konsula.

W godzinach głosowania wyborca będzie mógł osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie, w którym jest wpisany do spisu wyborców. Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych będą wrzucane do urny wyborczej.

Szef MSZ ma w rozporządzeniu określić tryb przekazywania wyborcy za granicą pakietu wyborczego, tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania, tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania, tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych.

Według projektu, protest przeciwko wyborowi prezydenta będzie można wnieść do SN nie później niż w ciągu 3 dni od podania wyników wyborów, a uchwałę ws. wyborów SN będzie mógł podjąć w ciągu 14 dni od podania wyników. Ponadto marszałek Sejmu będzie mógł na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii PKW, zmienić terminy wykonania czynności wyborczych ustalone w postanowieniu, mając na względzie sytuację epidemiczną.

Zgodnie z projektem wyborcy będą mogli głosować również w formie tradycyjnej. Jeśli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wskaże lokalu, wówczas komisarz wyborczy będzie mógł ustalić siedzibę obwodowej komisji wyborczej w lokalu wskazanym przez właściwego wojewodę. W środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii koronawirusa wszystkich członków obwodowej komisji wyborczej będzie musiał wyposażyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W skład okręgowej komisji wyborczej – zgodnie z projektem – będzie wchodzić od 4 do 10 członków powołanych spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz “dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji”.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(PAP) autor: Mateusz Roszak; skrot redakcji, foto PAP/Radek Pietruszka

W pożarze domu zginęła pisarka Maja Lidia Kossakowska

Protest Sierpnia’80 w siedzibie PGG

ZATONĄŁ ŚMIGŁOWIEC GASZĄCY POŻAR

Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zawieszenie sędziego Juszczyszyna

Silny wstrząs w kopalni Staszic-Wujek

Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle obroniła trofeum!

Prezydent Ukrainy nadał Rzeszowowi tytuł honorowy “miasta-ratownika”

Wypadł z łódki do Wisły

Światowa wystawa orchidei na Stadionie Narodowym

Prezydent Duda spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim

Pożar w Miasteczku Śląskim

Atak na polski konsulat w Hamburgu

Sopot SuperHit Festiwal

Lech Poznań mistrzem, Raków Częstochowa na drugim miejscu

Bieg po schodach powrócił!

Volvo wjechało w tył mazdy

Akcja sprzątania cmentarza na Rossie

Otwarto liczącą 85 lat kolej na Górę Parową