Reklama Eggner 1L

Prawa kupującego: samochód używany.

Osoby prywatne, które sprzedają samochód używany, mogą wyłączyć w umowie sprzedaży rękojmię.

Handlarze nie mogą natomiast wyłączyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi, która stanowi przedmiot niniejszej informacji.

Podobnie jak w Polsce, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od chwili wydania samochodu. Handlarze mogą w umowie sprzedaży skrócić ten termin do jednego roku. Dotyczy to tylko samochodów używanych a nie nowych. Poza tym handlarz może występować jako pośrednik między sprzedawcą, który jest osobą prywatną, a kupującym. W takim przypadku wyłączenie rękojmi jest dopuszczalne.

Z zasady kupujący musi udowodnić, że samochód w chwili wydania miał wady. Jeżeli sprzedawcę jest handlarz a kupującym konsument, to ciężar dowodu zmieniony jest ustawowo.

Przyjmuje się, że samochód w ciągu sześciu miesięcy od wydania miał wady.

Handlarz, a nie konsument musi zatem udowodnić, że sprzedany samochód nie miał wad.

Wyłączenie rękojmi jest w każdym przypadku, niezależnie, czy sprzedający jest osobą prywatną, czy handlarzem bezskuteczne, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę. Pozytywna wiedza o wadach albo rażące niedbalstwo ich rozpoznania prowadzi do wykluczenia rękojmi.

Nabywca samochodu używanego ma szereg praw do dochodzenia swoich roszczeń, jeżeli samochód ma wady. Przede wszystkim …czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 4/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

Uwaga! Ważna zmiana w systemie wypłacania rent!

Jak oblicza się alimenty na byłą żonę i dzieci?

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi