Reklama Eggner 1L

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Frankfurt, Az.:1 UF 140/19) orzekł, że rozwiedziona matka może w określonych przypadkach wnioskować bez zgody ojca o zmianę nazwiska dziecka na nazwisko, które ona sama nosi.

W rozpatrywanym przez sąd przypadku chodziło o córkę, która miały przyjąć nazwisko nowego męża matki. Matka urodziła w nowym małżeństwie też córkę.

Rozbieżność nazwisk dzieci prowadzi zdaniem sądu do obciążenia. Ojciec córki nie miał z nią kontaktów od paru lat. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek matki o zmianę nazwiska dziecka, ponieważ ojciec się temu sprzeciwił.

Decyzja sądu nie jest prawomocna.

Dotychczas Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof) dopuszczał zmianę nazwiska dziecka bez zgody ojca tylko wtedy, jeżeli zachowanie dotychczasowego nazwiska zagrażałoby dobru dziecka. czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 6/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

Uwaga! Ważna zmiana w systemie wypłacania rent!

Jak oblicza się alimenty na byłą żonę i dzieci?

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi