Ostrowski

Zasady dziedziczenia ustawowego w niem. Kodeksie cywilnym

Brak testamentu powoduje, że spadkobiercy dziedziczą na podstawie niemieckiego Kodeksu cywilnego w następującej kolejności:

— do pierwszej grupy należą dzieci spadkodawcy, a w wypadku ich zgonu

— ich wnuki w równych częściach,

— do drugiej grupy należą rodzice spadkodawcy, a w przypadku ich zgonu

— ich zstępni, a więc dzieci i wnuki,

— do trzeciej grupy należą dziadkowie spadkodawcy, w razie ich zgonu

— ich zstępni,

— do czwartej grupy należą pradziadkowie spadkodawcy i ich zstępni,

— do piątej grupy nalżą prapradziadkowie i ich zstępni.

Spadek wdowy/wdowca zależny jest od ustroju majątkowego małżonków.

Jeżeli małżonkowie żyli ustawowym ustroju majątkowym (tzw. Zugewinngemeinschaft), to udział w spadku wynosi …

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 3/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi

Koszty pomocy prawnej

Darowizna c.d.

Czy za pomocą darowizny mogę zmniejszyć wysokość zachowku?