Reklama Eggner 1L

Zasady dziedziczenia ustawowego w niem. Kodeksie cywilnym

Brak testamentu powoduje, że spadkobiercy dziedziczą na podstawie niemieckiego Kodeksu cywilnego w następującej kolejności:

— do pierwszej grupy należą dzieci spadkodawcy, a w wypadku ich zgonu

— ich wnuki w równych częściach,

— do drugiej grupy należą rodzice spadkodawcy, a w przypadku ich zgonu

— ich zstępni, a więc dzieci i wnuki,

— do trzeciej grupy należą dziadkowie spadkodawcy, w razie ich zgonu

— ich zstępni,

— do czwartej grupy należą pradziadkowie spadkodawcy i ich zstępni,

— do piątej grupy nalżą prapradziadkowie i ich zstępni.

Spadek wdowy/wdowca zależny jest od ustroju majątkowego małżonków.

Jeżeli małżonkowie żyli ustawowym ustroju majątkowym (tzw. Zugewinngemeinschaft), to udział w spadku wynosi …

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 3/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

Uwaga! Ważna zmiana w systemie wypłacania rent!

Jak oblicza się alimenty na byłą żonę i dzieci?

Jak oblicza się czas przysługiwania Arbeitslosengeld I?

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do renty za opiekę nad członkiem rodziny?

Jak opodatkowane są renty z gesetzlichen Rentenversicherung a jak są opodatkowane private Renten

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi