Reklama Opyd22

Aktualna informacja dot. rozprzestrzeniania się COVID-19

Szanowni czytelnicy, w związku z roszerzającą się drugą falą coronavirusa przpominamy o obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny po powrocie z terenów objętych czasowym ograniczeniem.

Sytuacja pandemiczna na całym swiecie jest bardzo rozwojowa i może z dnia na dzień ulegać bardzo znaczącym zmianom. W związku z tym osoby powracające z Polski lub do niej wjeżdżające powinny informować się na bieżąco o aktualnie obowiązujacych restrykcjach.

Na dzień dzisiejszy 4. grudnia Polska zostala zakwalifikowana do terenu podwyzszonego ryzyka. W zwiazku z powyzszym powracający z Polski mają obowiązek odbycia kwarantanny, jeśli zatrzymywali się na terenie zaliczonym do ryzyka przez ostatnie 14 dni przed powrotem do Niemiec.

Za nie poddanie się temu obowiązkowi grozi kara w wysokości 500Euro. Wyjątek stanowią osoby, które mogą udokumentować negatywny test na koronawirusa. Ponadto osoby te mają obowiązek poinformować o swoim powrocie telefonicznie lub mailowo Urząd d/s Zdrowia (Gesundheitsamt) w swoim regionie.

Wjeżdzający z terenu ryzyka mogą się poddać do 15. grudnia bezpłatnemu testowi na obecność patogenu w Centrum Testowania na lotnisku we Frankfurcie. Osoby wykazujące symptomy choroby zostają również bezpłatnie testowane.

Aktualne informacje dotyczące terenów zagrożonych pandemią COVID 19 znajdziecie Państwo na ww. stronach:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/polen-node/polensicherheit/199124 lub

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-regelungen-1735032)

oraz pod telefonem: : +49 30 1817 0; + 49 30 5000 2000 

Z dniem 8. listopada zostają zmienione przepisy o kwarantannie.

Zgodnie z z nowymi przepisami osoby powracające z terenów wysokiego ryzyka muszą sie udać na 10-dniowa kwarantannę, jeśli przybywali na tym terenie więcej niż 10 dni. Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny będą miały osoby, które najwcześniej 5 dni po powrocie, będą mogły udokumentować negatywny test an Koronawirusa.

Ponadto obowiązuja indywidualne przepisy dla każdego kraju związkowego.

Informacje dotyczące aktualnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa można znaleźć na stronie:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198 .

Pod jakim telefonem można uzyskać pomoc
– Notdienst (Pogotowie) na terenie całego kraju Nr. 116117; Bürgertelefon (Służba Obywatelska Ministertstwa Zdrowia) 030 346 465 100; Unabhängige Patientenberatung Deutschland (Niezależne Doradztwo Pacjenta) 0800 011 7722.

102. rocznica ustanowienia autonomii Śląska

Orientarium napędza ruch turystyczny w Łodzi

Moja żona chce mnie porzucić

Turyści chętnie odwiedzają stadninę po zniesieniu zakazu przebywania przy granicy

Od poniedziałku zamknięcie „zachodniej obwodnicy Katowic”

Blisko 130 ratowników GOPR czuwa nad bezpieczeństwem w górach

Torfowisko na Równi pod Śnieżką

Od piątku w Mikołajkach strefa płatnego parkowania

“Największa szansa do zniszczenia rosyjskiego projektu imperialnego”

Zawody Balonowe „In the Silesian Sky”

Dotacja do autobusów elektrycznych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Hejnał na 90-lecie Siemianowic Śląskich

Śląsk – 122 przejścia dla pieszych zostaną zmodernizowane

50-lecie Kolejki Parkowej Maltanka

Żona kierowcy tira