Reklama Opyd22

Polska – sadowny nakaz wyprowadzania zwierząt na smyczy, a w przypadku niektórych ras na smyczy i w kagańcu,

Nakaz wyprowadzania zwierząt na smyczy, a w przypadku niektórych ras na smyczy i w kagańcu, służy ochronie osób przebywających w miejscu publicznym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, rozpatrujący skargę prokuratora rejonowego Kraków-Krowodrza – informuje piątkowa “Rzeczpospolita”.

“Rz” opisuje sprawę, w której prokurator zakwestionował niektóre punkty regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalonego przez radę gminy Jerzmanowice-Przeginia na podstawie m.in. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Jak podaje gazeta, prokurator domagał się także stwierdzenia nieważności § 19 określającego, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie. Ponadto, kwestionował również § 20 ust. 1 nakładający na właścicieli takich zwierząt obowiązek prowadzenia ich na smyczy, a w przypadku psów ras niebezpiecznych – na smyczy i w kagańcu.

WSA stwierdził jednak nieważność przepisu, w którym z zakazu wprowadzania psów wyłączono jedynie psy asystujące osobom niewidomym, zawężając uprawnienia innych osób niepełnosprawnych. Ponadto, sąd nie zaakceptował też nałożenia na właściciela nieruchomości obowiązku oznakowania ogrodzonej posesji tabliczką ostrzegawczą przed zwierzęciem.

Wyrok jest nieprawomocny. (PAP, Foto: Pixabay, Melenie Thomas)

102. rocznica ustanowienia autonomii Śląska

Orientarium napędza ruch turystyczny w Łodzi

Moja żona chce mnie porzucić

Turyści chętnie odwiedzają stadninę po zniesieniu zakazu przebywania przy granicy

Od poniedziałku zamknięcie „zachodniej obwodnicy Katowic”

Blisko 130 ratowników GOPR czuwa nad bezpieczeństwem w górach

Torfowisko na Równi pod Śnieżką

Od piątku w Mikołajkach strefa płatnego parkowania

“Największa szansa do zniszczenia rosyjskiego projektu imperialnego”

Zawody Balonowe „In the Silesian Sky”

Dotacja do autobusów elektrycznych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Hejnał na 90-lecie Siemianowic Śląskich

Śląsk – 122 przejścia dla pieszych zostaną zmodernizowane

50-lecie Kolejki Parkowej Maltanka

Żona kierowcy tira