Wybory 13.09.2019 – jak głosować w Niemczech

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Przypominamy, że w obu Amerykach wybory odbędą się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego (zgodnie z art. 39 § 6 Kodeksu wyborczego).

Obywatele polscy przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z:  ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

 Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

1. Nazwisko

 2. Imię (imiona)

 3. Imię ojca

 4. Datę urodzenia

 5. Numer ewidencyjny PESEL

 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW

bądź bezpośrednio do Konsulatu Generalnego RP w Kolonii Pobierz formularz

1) telefonicznie, pod numerem tel.: +49 221 93 73 02 37

2) e-mailowo:  kolonia.kg.wybory@msz.gov.pl Pobierz formularz

3) pisemnie, na adres: Im Mediapark 5C, 50674 Kolonia Pobierz formularz

4) ustnie: w siedzibie Konsulatu, w godzinach przyjmowania interesantów; poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00-14:00 oraz wtorek w godz. 13:00 – 18:00.

 5) faksem, nr faksu: +49 221 34 30 89 Pobierz formularz

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U.  poz. 1767) zostało utworzonych 320 obwodów głosowania.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Gdzie głosować

Berlin : owód głosowania nr 138 –  siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Berlinie, Lassenstr. 19-21

Berlin: Obwód do głosowania nr 139 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Instytut Polski, Burgstraße 27,

Berlin: Obwód głosowania nr 140 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: PMK (Dom Parafialny im. Św. Jana Pawła II), Lilienthalstraße 5,

Berlin: Obwód głosowania nr 141 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Majakowskiring 47

Bielefeld : Obwód głosowania nr 150 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bielefeld, Adolph Kolping Stiftung Paderborn, Theodor-Hürth-Haus, Theodor-Hürth-Straße 1

Bremen : Obwód głosowania nr 145 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Brema, Deutsch-Polnische Gesellschaft Bremen (Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bremie), Birkenstraße 20

Dortmund : Obwód głosowania nr 151 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dortmund, Polska Misja Katolicka, Rheinische Straße 174

Düsseldorf : Obwód głosowania nr 152 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Düsseldorf, Konsulat RP*, Uerdinger Straße 58, 40474

Frankfurt am Main : Obwód głosowania nr 153 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Frankfurt nad Menem , Polnische Katholische, Gemeinde (Polska Misja Katolicka ) (Herz–Marien-Kirche), Auf dem Mühlberg 14

Hamburg : Obwód głosowania nr 143 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hamburg I, Konsulat Generalny RP, Gründgensstraße 20

Hannover : Obwód głosowania nr 146 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hanower, Polnische Katholische Mission (Polska Misja Katolicka), Stilleweg 12b

Karlsruhe : Obwód głosowania nr 158 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Karlsruhe, Europäische Schule Karlsruhe (Szkoła Europejska w Karlsruhe), Albert-Schweitzer-Straße 1

Köln : Obwód głosowania nr 147, 148, 149  – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kolonia I (nazwiska od A do J), Konsulat Generalny RP, Im Media Park 5 C

Koblenz : Obwód głosowania nr 155, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Koblencja, Polska Misja Katolicka, Brenderweg 17-21, 56070

Leipzig : Obwód głosowania nr 142 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Instytut Polski, Markt 10,

München : Obwód głosowania nr 156 i 157- siedziba obwodowej komisji wyborczej: Monachium I, Konsulat Generalny RP, Röntgenstrasse 5

Nürnberg : Obwód głosowania nr 159 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Norymberga, Melanchthon-Gymnasium (Gimnazjum im. Melanchthona), Sulzbacher Straße 32

Stuttgart – Bad Cannstatt : Obwód głosowania nr 160 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stuttgart, Brunnen-Realschule (Szkoła Realna Brunnen), Wilhelmstraße 32

Wiesbaden : Obwód głosowania nr 154, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wiesbaden, Polska Misja Katolicka, (Kirchort Heilige Familie), Lessingstraße 19

źródło: MSZ, gov.pl, Foto: pixabay Rafael Zajczewski

Hybrydowy wóz konny wraca na trasę do Morskiego Oka

Bóbr z Morskiego Oka zginął spadając ze Szpiglasowej Przełęczy

30 lat temu zaginęła najwybitniejsza polska himalaistka Wanda Rutkiewicz

W Legnicy powstanie fabryka produkująca nanosatelity

Śląsk zamawia 1,5 tys. biletomatów na płatności zbliżeniowe

Tramwaj imienia Alessandra Volty

Trudna sytuacja Parowozowni Wolsztyn

Diamentowa Liga na Stadionie Śląskim

Beskidy – trudne warunki na szlakach

Policja rozpoczyna sezon wodny na jeziorach Mazur i Warmii

Korona-wakacje w Niemczech

Podczas majówki będzie można jeździć na nartach na Kasprowym Wierchu

Zakończyła się akcja poszukiwawcza w Zofiówce, ostatni z górników wywieziony na powierzchnię

19 rannych w kopalni Pniówek nadal w CLO, stan jednego z nich – krytyczny

Dyngusowa bitwa wodna u franciszkanów

Śnieg poprószył w Beskidach

Limity na zwiedzanie Błędnych Skał i Szczelińca

Judosz spłonął w Skoczowie

W Rudzie Śląskiej znów bezpłatny transport dla starszych i niepełnosprawnych

W dolinach wiosennie, ale na Babiej Górze leży 1,5 m śniegu

Odzyskał głos po 12 latach dzięki innowacyjnemu zabiegowi w szpitalu w Cieszynie

13 osób zmarło po wypiciu zatrutego denaturatu, wstrzymano handel

W Parku Śląskim ma działać pole kempingowe i namiotowe

Google z zakazem reklamowania się w Rosji, bo według władz YouTube “sieje dezinformację”