Zasady przekraczania granic między Polska a Niemcami

Utrzymnie kontroli na granicach między Polską a Niemcami zostało przedłużone o dalsze 30 dni i obowiązuje tymczasowo do 12 czerwca 2020. W ślad za tym nadal obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich osob pragnących przekroczyć granicę RP.

Prawo do przekraczania granicy, jednak z koniecznością odbycia 14-dniowej domowej kwarantanny posiadają wszyscy obywatele polscy, obcokrajowcy pozostający w związku małżenskim z obywatelem RP, cudzoziemcy z Kartą Polaka lub prawem pobytu, prawem pracy na terenie Polski lub też prowadzący w Polsce dzialalność gospodarczą.

Ponadto osoby, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach chcą przekroczyć granicę muszą zwrócić się o pozwolenie do Zarządu Głównego Straży Granicznej: zg.kg@strazgraniczna.pl

Z obowiązku 14-dniowej kwarantanny wyłączeni zostali pracownicy rolni, pracownicy służb ochrony państwa i dyplomaci.

Pozatym z tego przymusu wyłączone są również osoby jadące przez Polskę tranzytem, jednak w ramach czasowych nie przekraczających 12 godzin i wyłącznie w okresie od godz. 19:00 i 7:00.

Obowiazek odbycia kwarantanny nie dotyczy obywateli UE, którzy są studentami lub uczniami pobierającymi naukę na terenie RP oraz osób, które zmuszone są przekroczyć granice ze względu na wykonywaną pracę.

Od 16 maja ze zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny korzystać mogą pracownicy służby zdrowia i opiekunki/opiekunowie społeczni.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Foto pixabay hilde stockmann